Leven met hooggevoeligheid van opgave naar gave – Susan Marletta Hart

Korte inhoud:

Jarenlang heb ik mij vertwijfeld afgevraagd wat er toch met me aan de hand was. Van buiten leek het of mijn leven op rolletjes liep, maar innerlijk ervoer ik dat allerminst. Ik vond mezelf egoïstisch, hoewel het niet meer was dan uiterste noodzaak dicht bij mijzelf te blijven. Nu begrijp ik dit in het licht van mijn hooggevoeligheid. Ik ging zo vaak over mijn grenzen heen.

Alles zien en alles horen; een kamer binnenkomen en niet alleen de meubels en de mensen, maar ook de onuitgesproken conflicten waarnemen; veel behoefte hebben aan rust, aan tijd voor jezelf om na te denken en te dromen – het zijn zomaar wat kenmerken van hooggevoelige mensen.

Volgens Susan Marletta Hart hoeven hoogsensitieve mensen geen slachtoffer van hun bijzondere gevoeligheid te zijn, maar kunnen ze die tot hun eigen kracht omvormen. In dit boek belicht ze onder meer de spirituele kant van hooggevoeligheid en laat ze veel ervaringsdeskundigen aan het woord. Bovendien beschrijft ze – vaak heel praktisch – manieren om goed met deze eigenschap om te gaan: op het werk, privé en in intieme relaties. een apart hoofdstuk gaat over omgaan met hooggevoelige kinderen.

Mijn mening:

Ik las al meerdere boeken over hooggevoeligheid omdat ik er meer over wil te weten komen en zo mezelf ook beter leren kennen. Zo las ik al “Hoog Sensitieve Personen” van Elaine N. Aron en leerde ik daar al veel uit bij maar toch had ik het gevoel dat er uit dit boek nog meer informatie doordrong, dat ik het op één of andere manier beter begreep, er meer open voorstond.
Het boek begint met meer uitleg over deze karaktereigenschap: de kenmerken, sensation seeker of rust zoeker, dat er meer begrip voor nodig is etc.
Het volgende deel vond ik één van de meest interessante: hoe beleven hooggevoeligen hun eigen lichaam, gevoelens etc? Er wordt ingegaan op de verschillende zintuigen (tast, reuk, gezicht, gehoor en smaak) maar ook over meer spirituele thema’s zoals energieën, aarden en intuïtie. Meestal ben ik ‘bang’ voor deze thema’s omdat ik ze te spiritueel vind en al op voorhand denk dat het niets voor mij zal zijn. In dit boek vond ik dat niet en vond ik het heel goed verwoord en uitgelegd. Ook krijg je in dit hoofdstuk tips mee om jezelf te beschermen en te begrenzen.
De hoofdstukken daarna gaan over dingen die je kan tegen komen in het leven en die als je als hooggevoelige misschien als moeilijk(er) ervaart: in de wereld staan, contact met andere mensen en werk.
Er is ook een hoofdstuk gewijd aan hooggevoelige kinderen.
Het laatste hoofdstuk gaat over de therapieën en strategieën: wat is het verschil tussen korte- en langetermijn overprikkeling? Psychische of lichamelijke problemen? Hoe pak je deze verschillende ‘problemen’ aan? Susan geeft ook advies over therapieën die je eventueel kan volgen of bij wie je terecht kan.

Aarden is:
– je bewust zijn van je lichaam en zijn grenzen
– je bewust zijn dat je in het hier en nu leeft
– je bewust zijn dat je een op zichzelf staan persoon bent
– jezelf als een geheel ervaart
– je bewust zijn dat je gevoed wordt door de energie die uit de aarde komt
– de energie die naar beneden, naar de voeten, naar de grond gericht is (in welke activiteit dan ook)

Ik las en recenseerde dit boek voor ANBN

Dit boek telt mee voor de Verbeelding Book Challenge (7/30): een boek waarin geloof/spiritualiteit centraal staat

Augustus – John Williams

Korte inhoud:

In zijn derde grote roman vertelt John Williams het verhaal van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, wiens grootsheid even legendarisch was als zijn grenzeloze ambitie: Augustus. Vanaf de moord op zijn oom Julius Caesar tot aan de laatste dagen van zijn heerschappij volgen we Augustus op zijn toch over het glibberige pad van de macht: niemand is te vertrouwen, de senaat wordt beheerst door eigenbelang en allianties zijn even snel gevormd als gebroken. Via de gefingeerde brieven, dagboekaantekeningen, memoires en reisverslagen van historische figuren als Marcus Antonius, de dichter Cicero en Augustus’ dochter Julia, maar ook van een eenvoudige soldaat in de legers van de keizer, verrijst het levensechte beeld van een man die ervan droomt het corrupte Rome te bevrijden van het wispelturige juk van megalomane warhoofden en roofzuchtige rijken.

Mijn mening: 

Wat denk ik over dit boek? Ik weet het niet wat ik erover denk… Ik heb zo genoten van Stoner van John Williams dat ik erg uit keek naar dit boek en dat had ik niet mogen doen. Het zijn twee totaal verschillende verhalen.
Augustus is leuk en aangenaam geschreven en bestaat uit eigenlijk brieven en dagboekfragmenten maar het is niet het boek of het verhaal dat ik verwacht had waardoor ik er moeilijk in vooruit geraakte.

De laatste tijd lijk ik in een grote leesdip te zitten want geen een boek spreekt mij nog echt aan en heb vaak geen zin om in een volgend boek te beginnen… dus het ligt aan mij en niet aan het boek of aan de schrijfstijl. Maar ach, we zien wel he hoe het verder loopt.

ISBN: 978-90-498-0351-3
Aantal pagina’s: 611
Uitgeverij Dwarsligger

Dit boek telt mee voor de Verbeelding Book Challenge (6/30): een boek dat zich afspeelt in een ver, ver verleden (hoe verder, hoe beter!)